CO2-mål   Byen   Transport   Boligen   Virksomheden   Kommunen   Byrådets beslutninger   Samarbejdspartnere   Nyheder

Skraldespand

Du er her: Forside Skraldespand Termografering - varmetab set fra luften Sådan finder du din bolig

  A-Å| Lav PDF| Sitemap| Søg
Udskriv| Læs højt| Stor skrift

Sådan finder du din bolig

Varmetabsbillederne findes via en separat hjemmeside, som er udviklet til at finde og se kortdata. Løsningen er udviklet til professionelle kort-folk og virker derfor ikke 100% intuitiv.

 

I dette afsnit beskrives punkt for punkt hvordan værktøjet til at findevarmetabsbillederne findes og anvendes.

  

Inden du går videre 

En forudsætning for at kunne tolke billederne er et kendskab til den pågældende bygning:

 • Hvad anvendes bygningen til og af hvormange?
 • Hvordan er bygningen vedligeholdt?
 • Hvordan er beplantningen på grunden. Er der træer som kan skygge for vægge og tagflader?

 

Hvad betyder farverne?

 • Rød (varmt) = høj temperatur er målt = stort varmetab
 • Blåt (koldt) = lav temperatur er målt = lille varmetab (eller stort kuldetab)

  

Fejlkilder - som kan medføre fejlfortolkning

En meget blå eller violet farve kan skyldes, at materialet eller tagfladen spejler (gengiver) temperaturen fra rummet.

 

Det kan den gøre hvis materialet er f.eks. glas eller stål. Således vil Velux-tagvinduer typisk fremstå som om de har et meget højt varmetab. Det samme gør sig gældende hvis tagfladen er af stål.

 

 

Sådan finder du din bolig

  

Klik her for at åbne værktøjet til at 'se varmetabet fra din bolig' 
(åbner i et nyt browser-vindue)

 
1. Fravælg 'Termokort' i tjekboks i venstre side-menu (det termolag har 1x1 meter opløsning og er kun anvendelig v. større overflader)
 
2. Find bolig -> vælg 'Adresse søgning' (fx bøgevang 25)
 
3. Klik på " i " (findes i menuen mellem globus- og printer-ikonet lige ovenover selve kortudsnittet)
 
4. Klik på den valgte bygning (den 'røde plet' eller lige i nærheden af denne)
 
5. Nu vises en boks med titlen 'Info' - Hvad gælder for det udpegende punkt
 
Det er denne 'Info'-boks som indeholder de vigtige informationer. Scroll ned i dette vindue og find BBR-oplsyninger og skråbillerne nord, syd, øst, vest
 • Oplysninger om ejendommen
  • Matrikkelnummer
  • Ejerlav
  • Adresse
  • Husnummer
  • Opførelsesår
  • Ombygningsår
  • Antal etager
  • Tagtype
  • Varmekilde
  • Anvendelse (hvad anvendes bygningen til)
 • Termo skråfoto nord (sydfacaden af boligen - billedet er taget mod nord)
 • Termo skråfoto syd (nordfacaden af boligen - billedet er taget mod syd)
 • Termo skråfoto øst (vestfacaden af boligen - billedet er taget mod øst)
 • Termo skråfoto vest (østfacaden af boligen - billedet er taget mod vest)
 
* klik på billedet for at åbne et nyt browservindue med stort billede - bygningen er udpeget med rødt.
Sammenhold termobilledet med ortobilledet uden termolag - det gør det lettere at vurdere billedet. Det er en stor fordel at kende bygningen - er den renoveret, er der gennemført tiltag, hvad er materialerne.