CO2-mål   Byen   Transport   Boligen   Virksomheden   Kommunen   Byrådets beslutninger   Samarbejdspartnere   Nyheder

Samarbejdspartnere

Du er her: Forside Samarbejdspartnere ECO-Life

  A-Å| Lav PDF| Sitemap| Søg
Udskriv| Læs højt| Stor skrift

ECO-Life

Det er Høje-Taastrup Kommunens vision at etablere en CO2-neutral bydel i Gammelsø-området ved Hedehusene. 

Fra begyndelsen af 2010 og 6 år frem yder EU tilskud til at understøtte udvikling og realisering af visionen.

Erfaringerne fra ECO-Life projektet er vigtige for at kommunen som helhed kan opnå at blive CO2-neutral.
 

Byområder i Belgien og Litauen er også med

Byområdet i Hedehusene-området er det største i ECO-Life projektet - både i areal, berørte antal indbyggere, antal partnere og projektbudget. 

Yderligere 3 byområder indgår i ECO-Life projektet. De 3 andre byområder er Kortrijk i Belgien samt Palanga og Birstonas i Lithauen - se figur 1 ECO-Life byområder.
 
Mere end 20 partnere indgår i ECO-Life projektet.

Figur 1 ECO-Life byområder
 
ECO-Life gør os til et forgangsområde
I kraft af ECO-Life projektet opnår kommunen som virksomhed og kommunen som helhed store fordele. 

 

I projektet udvikles og implementeres løsninger til at gøre nye og eksisterende bygninger meget energieffektive.


Der vil også ske en udbygning af vedvarende energiløsninger - både kendte og nye lovende løsninger - vil blive afprøvet og realiseret.

Det samme gælder intelligente energiløsninger i form af udvikling og demonstration af f.eks. 2-vejs målersystemer og termoaktive byggematerialer. 

Byområderne vil nyde godt af den synlighed, de oplever, som "rollemodeller" og forgangsområder for avancerede bæredygtige energistyringsmetoder, der bidrager til EU's overordnede mål om bekæmpelse af klimaændringer og forbedret sikring af fremtidens energiforsyninger.

Indbyggerne i lokalområderne vil nyde godt af et renere og mere behagelige lokalmiljø, og borgerne i de respektive områder vil derigennem opnå en forbedret livskvalitet og et bedre helbred.

De deltagende partner-virksomheder og forskningsinstitutioner vil også blive styrket af projektet i form af støtte til udvikling af nye bæredygtige løsninger, mm. 

Kommunen som virksomhed vil opnå viden og erfaringer, som gør det lettere at planlægge og realisere målsætningen om at være en CO2-neutral kommune i 2022.

ECO-Life støttes af midler fra EUs CONCERTO-program
CONCERTO er en del af rammeforskningsprogrammet under Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Energi og Transport. 

CONCERTO hjælper lokalområder, dvs. tydeligt afgrænsede geografiske områder eller zoner, med udvikling og demonstration af konkrete strategier og aktiviteter, der er både bæredygtige og yderst energieffektive. 

Hvis du vil vide mere
På EUs portal CONCERTO-Plus findes billeder, videoer og rapporter om gennemførte og igangværende projekter i CONCERTO-programmet.

Find flere detaljer om området, visionen og forberedelserne op til ECO-Life projektet samt partnerne, organisering, tidsplan og ikke mindst de konkrete delprojekter i afsnittet Ny CO2-neutral bydel.