CO2-mĂĄl   Byen   Transport   Boligen   Virksomheden   Kommunen   ByrĂĄdets beslutninger   Samarbejdspartnere   Nyheder

Kommunen

Du er her: Forside Kommunen Klimasekretariat

  A-Ă…| Lav PDF| Sitemap| Søg
Udskriv| Læs højt| Stor skrift

Klimasekretariat

FormĂĄlet med Klimasekretariatet er, at:
 • Understøtte, planlægge, igangsætte og koordinere CO2-reducerende aktiviteterne, for derigennem at sikre, at kommunens CO2-mĂĄl for 2009-2013 opnĂĄs

 • Motivere og inspirere interne og eksterne interessenter i kommunen til at reducere CO2-udledningen. Det vil ske gennem information via pressen og hjemmesider (htk.dk og klimaplan.htk.dk) samt via deltagelse i relevante netværk og via planlægning og gennemførelse af konkrete arrangementer for borgere, virksomheder og kommunens ansatte

 • Vedligeholde og udbygge samarbejdsrelationer pĂĄ tværs i kommunen som virksomhed og kommunen som helhed - for derigennem at understøtte realiseringen af CO2-reducerende aktiviteter i kommunen som virksomhed og kommunen som helhed

 • Rapportere om status pĂĄ aktuelle projekter og aktiviteter samt opgørelser over CO2-udledningen fra kommunen som virksomhed og kommunen som helhed 

 • Opdatere og vedligeholde energibudgetter for kommunens bygninger. Dette sker via løbende indsamling, opfølgning og kontrol af de registrerede forbrugsdata og relaterede energiomkostninger


Klimasekretariatets hovedopgaver 2010-2013
I løbet af 2009 er der anvendt ca. et mandeår på planlægning, prioritering og igangsætning af klimaaktiviteter - herunder udarbejdelse af Høje-Taastrup Kommunes Klimaplan 2009-2013.

I perioden 2010-2013 (4 ĂĄr) er klimasekretariatets hovedopgaver:

 1. Opdatering og vedligeholdelse (administration) af energibudgetter for kommunens bygninger. Løbende forbedre energiledelsen i kommunens organisation

 2. Koordinering af aktiviteter i relation til udbygningen af Gammelsø og særligt i relation til EU-projektet ECO-Life

 3. Varmeplanlægning - herunder administration af konverteringer til fjernvarme

 4. Intern og ekstern klimakommunikation

 5. Løbende evaluering og opdatering af den digitale klimaplan


Opgaverne vil blive tilpasset under vejs, hvis der viser sig behov for ændringer. Det gælder ogsĂĄ hvis det lykkes - via eksterne fonde mm. - at skaffes yderligere midler til projekter og aktiviteter. 
 


Aktiviteter

Alle besluttede aktiviteter er beskrevet i Høje-Taastrup Kommune klimaplan 2009-2013.

I tillæg til disse aktiviteter vil Klimasekretariatet:
 • Løbende afstemme opgaver og prioriteringer internt i kommunen via kontakt/møder mm med relevante afdelinger

 • 2010: IndgĂĄ i GATE21 projektet PLAN C

 • 2010: Medvirke til udvikling af minklimaforening.dk i samarbejde med Miljø- og EnergiCentret i Høje-Taastrup og Energitjensten

 • 2010: Samarbejde med Høje-Taastrup ErhvervsrĂĄd om at forbedre erhvervslivets muligheder for at øge indtjening ved mersalg af energibesparende ydelser

 • 2011: I samarbejde med sikkerhedsorganisation planlægge at gennemføre kampagner for at højne bevistheden og motivationen for at gennemføre energibesparelser. Det kan resultere i gennemførelse af træningsprogram for klimaambassadører

 • 2011: Klimarigtige indkøb - supplerende fokus i forhold til allerede igangsætte aktiviteter for energirigtige indkøb - virker forebyggende og med til at 'knække forbrugskurven'


Klimasekretariatets organisering

Klimakonsulent (TMC)
 • Faglig ansvarlig for at klimasekretariatets formĂĄl, hovedopgaver og aktiviteter koordineres og løses som beskrevet ovenfor

Energikoordinator (CEIS) 
 • Samarbejde med ESCO-leverandør om udvikling og implementering af energibesparelser i kommunens bygninger
 • Projektstyring af særlige energispareprojekter i kommunens bygninger, som prioriteres sideløbende og i samarbejde med ESCO-leverandøren
 • Energiledelse i kommunens bygninger - herunder ajourføring af energibudgetter og opfølgning og kontrol af omkostninger og energiforbrug

Personaleledelsen varetages særskilt af linjelederne - angivet i () ovenfor.