CO2-mål   Byen   Transport   Boligen   Virksomheden   Kommunen   Byrådets beslutninger   Samarbejdspartnere   Nyheder

Kommunen

Du er her: Forside Kommunen Energirenovering af bygninger

  A-Å| Lav PDF| Sitemap| Søg
Udskriv| Læs højt| Stor skrift

Energirenovering af bygninger

 

Solceller på rådhusets tag 

 

Danmarks største ESCO projekt

 

Høje-Taastrup Kommune har historisk set haft en velfungerende bygningsmasse, da man løbende har sat miljøet og klimaet på dagsordenen. Ved indgåelse af klimakommuneaftale med Dansk Naturfredningsforening i 2008 har kommunen valgt at sætte et ambitiøst mål for klimaindssatsen.

 

Et af kommunens indsatsområder er renovering og vedligeholdelsetiltag på kommunens bygningsmasse, hvor Høje-Taastrup Kommune har indgået et samarbejde med Schneider Electric, som står for udførelsen af arbejdet.

 

Solceller 

 

Via klimakommune-aftalen har Høje-Taastrup Kommune valgt at være blandt de førende kommuner, når det gælder grønne mål. Hvilket blandt andet kan ses ved et 800 m2 stort solcelle-anlæg der er placeret på rådhusets tag.
Anlægget forventes at producere el svarende til det samlede årlige forbrug af 23 parcelhuse.


Samlet set forventes det at ESCO-projektet at kan reducere CO2-udledningen indenfor kommunens bygningsmasse med 15% inden udgangen af 2013.
Hvilket vil være et væsentligt bidrag til kommunen samlede klimamål.

 

Energibesparelsen betaler investeringen 

 

I efteråret 2009 blev samtlige 260 bygninger i kommunen gennemgået og analyseret for besparelsespotentialet ved forskellige energimæssige tiltag. I resultatet forventes der en samlet besparelse på omkring 5 millioner kr på el og varme om året.

 

Høje-Taastrup har investeret 74 millioner kr i projektet og denne investering vil blive betalt tilbage via energibesparelserne, og i tilfælde af at energibesparelserne ikke opnås vil ESCO-partneren Schneider Electric dække eventulle underskud.

 

Opfølgning på renoveringen

 

Enterprisefasen blev påbegyndt 1. januar 2011, og det forventes at den afsluttes i andet kvartal 2013.
Når selve implementeringsfasen afsluttes, overgår projektet til garanti og opfølgningsfasen, hvor Høje-Taastrup Kommune i samarbejde med ESCO-partneren Schneider Electric uddanner det tekniske personale, samt sikre at anlæggene overvåges og drives optimalt. 

 
 • Fakta om ESCO-projektet

Areal: 260 bygninger/160 ejendomme (260.000 m2)

 

Investering: 74 millioner kr.

 

Partnerskab mellem Høje-Taastrup Kommune og Schneider Electric

 

Tiltag:

 • Klimaskærm
 • Konvetering og udskiftning af varmeforsyning
 • Ventilation - både renovering og udskiftning
 • Belysning - både renovering og udskiftning
 • Alternative energiformer (solcelle anlæg)
 • Styring og regulering af forsyningsanlæg samt optimering af eksisterende anlæg
 • Uddannelses af driftpersonale

 

Status:

Projektimplementering startet Q1 2011. Implementeringsfasen forventes afsluttet Q2 2013, før projektet går over i sidste fase: Garanti og opfølgningsfasen.

 

Mål:

 • Samlet besparelse på 4,8 millioner kr pr. år
 • Reducere CO2-udledninge med min. 15% i forhold til nuværende niveau.
 • Fokus på efterslæb af kommunens tekniske installationer.

 

ESCO står for Energy Service COmpany - på dansk: Energitjenestevirksomhed.

 • Case: Besparelse på belysningen i byrådssalen

Udskiftningen af belysningen indendøre kan give både en energimæssig og en økonomisk fordel, hvilket denne case viser.

LED_gav_nyt_lys_på_lokalpolitik

 • Kontakt for nærmere oplysninger ved:

Steen Olesen

Tlf.: 5133 3664
e-mail: steenole@htk.dk