CO2-mål   Byen   Transport   Boligen   Virksomheden   Kommunen   Byrådets beslutninger   Samarbejdspartnere   Nyheder

Kommunen

Du er her: Forside Kommunen Energibesparelser i spildevand

  A-Å| Lav PDF| Sitemap| Søg
Udskriv| Læs højt| Stor skrift

Energibesparelser i spildevand

Potentialet

Pumpning af vand og spildevand er et område hvor der anvendes meget energi. Forbruget af el i vand- og spildevandssektoren udgør omkring 0,3% af det samlede energiforbrug i kommunen som helhed.

Det tidligere Go' Energi har sammen med DANVA opgjort, at der kan opnås rentable elbesparelser på omkring 25% i disse sektorer.

 

Se mere om elbesparelser på vand- og spildevandsområdet

HTK Kloak A/S

HTK Kloak A/S er ansvarlig for driften af kommunens spildevandssystem og Kallerup Renseanlæg.

 

For at opnå energibesparelse i forsyningssektoren har HTK Kloak A/S i marts 2009 indgået aftale med firmaerne Picca Automation A/S og Orbicon A/S om energiscreening af udvalgte pumpestationer og Kallerup renseanlæg.
 
Ved udgangen af august 2009 er 3 pumpestationer gennemgået og der måles stadigvæk på kallerup renseanlæg. 


 

Foreløbige resultater indikerer et besparelsespotentiale på mellem 15-50%

Tre spildevandspumpestationer og Kallerup Renseanlæg indgår i energiscreeningen.

 

Totalt er der belyst et besparelsespotentiale på mellem 15-50% svarende til ca. 55-60.000 kWh/år.

 

NB. 60.000 kWh svarer til ca. 40-50 borgeres årlige elforbrug. 

 

Pumpestationer

De foreløbige resultater viser, at på to af de tre udvalgte pumpestationer er besparelsespotentialet på mellem 15-50% af det årlige energiforbrug. Det svarer til en besparelse på mellem ca. 15-20.000 kWh/år.

 

På den tredje undersøgte pumpestation kan der ikke umiddebart opnås rentable elbesparelser.

 

Renseanlæg
På Kallerup Renseanlæg blev der i 2008 anvendt ca. 200.000 kWh el.

 

Rådgiverne skønner, at energiforbruget kan reduceres med ca. 20% ved at optimere på styring og drift af pumper og røreværker og lignende.

 

Det svarer til en årlig besprelse på ca. 40.000 kWh el.

 

Foranalysen afsluttes efteråret 2009

Ingen af undersøgelserne er endnu helt afsluttet (august 2009). 

 

I løbet af efteråret 2009 er det muligt at omsætte resultaterne af energiscreeningen til en samlet plan for optimering for HTK Kloak A/S.


Ansvar

HTK Kloak A/S har ansvaret for drift og optimering af kloaknettet og driften af renseanlægget.