CO2-mĂĄl   Byen   Transport   Boligen   Virksomheden   Kommunen   ByrĂĄdets beslutninger   Samarbejdspartnere   Nyheder

CO2-mĂĄl

Du er her: Forside CO2-mĂĄl Vurdering indsatsen Kommunen som virksomhed

  A-Ă…| Lav PDF| Sitemap| Søg
Udskriv| Læs højt| Stor skrift

Kommunen som virksomhed

Vurderingen af de planlagte og igangsatte initiativer peger pĂĄ, at CO2-udledningen i 2013, kan være reduceret med 23%, i forhold til 2008. 


 

I dette afsnit redegøres for vurderingen af CO2-reduktion i kommunen som virksomhed.2013 uden klimaplan

Selvom der ikke gennemføres energibesparelser i 'kommunen som virksomhed' fra 2008 til 2013, forventes den ĂĄrlige CO2-udledning at være reduceret med omkring 8% i 2013. 


Det skyldes, at Danmark og derigennem de danske forsyningselskaber, er forpligtet til at anvende større og større mængder vedvarende energi i energiproduktionen. 


Beregningen er gennemført ved hjælp af prognoser for udviklingen i energinøgletal udarbejdet af bla. DONG Energy, Energinet.dk og Vestegnens Kraftvarmeselskab.

 

Forudsætningen er, at energiforbruget ikke ændres frem mod 2013. 


Se "2013 uden klimaplan" i tabellen nedenfor.


Tabel med vurdering af CO2-reduktion for kommunen som virksomhed

 

Der forventes CO2-reduktioner pĂĄ ca. 8% i produktionen af el og pĂĄ ca. 17% af den leverede fjernvarme. 


Det medfører 'alt andet lige' en samlet CO2-reduktion på 8% - uden at der iværksættes energireducerende initiativer.


Da målet er, at reducere CO2-udledningen med mindst 10% i perioden 2009-2013 og efterfølgende arbejde på at opnå den CO2-neutrale kommune, er der god grund til uændret at arbejde med de øvrige planlagte og igangsatte initiativer.2013 med klimaplan

Der er særligt 3 initiativer i klimaplanen hvor det er muligt at sættes tal på hvor meget CO2-udledningen forventes at blive reduceret.


1. Energirenovering af kommunens bygninger => 18% energibesparelse + mere vedvarende energi i forsyningen =>

  • CO2 fra el-forbrug reduceres samlet med 25%
  • CO2 fra fjernvarme reduceres samlet med 28%


2. Udbygning af fjernvarme i byomrĂĄderne => (forventeligt) at kommunens bygninger udelukkende opvarmes med fjernvarme => 

  • CO2 fra individuel opvarmning reduceres til 0
  • CO2 fra fjernvarme øges i forhold til det konverterede varmeforbrug (CO2-udledningen reduceres dog samlet set med ca. 50%)


3. Nye biler og forsøg med elbiler => 

  • CO2 fra transport forventes at blive reduceret med 10%

De øvrige planlagte og igangsatte initiativer er nødvendige for at sikre fokus og for at motivere til yderligere initiativer.

 

Alt i alt kan de planlagte initiativer reducere CO2-udledningen i 2013 med mere end 20%, i forhold til 2008.


Der skal gennemføres mange succesfulde initiativer, inden kommunen som virksomhed bilver CO2-neutral.