CO2-mål   Byen   Transport   Boligen   Virksomheden   Kommunen   Byrådets beslutninger   Samarbejdspartnere   Nyheder

CO2-mål

Du er her: Forside CO2-mål

  A-Å| Lav PDF| Sitemap| Søg
Udskriv| Læs højt| Stor skrift

CO2-mål

Byrådet vedtog 16. september 2008 'Udviklingsstrategierne for Høje-Taastrup Kommune 2010 - 2022'. Det er besluttet, at kommunen skal arbejde bredt for en bæredygtig udvikling af kommunen. Det skal være et 'Et sundt sted at være'.

 

Målsætningen er, at Høje-Taastrup Kommune skal reducere brugen af fossile energikilder, øge anvendelsen af vedvarende energi og være CO2-neutral.

 

Det er en ambtiøs målsætning.

 

For at gøre det lettere at planlægge vejen mod realisering af målsætningen om 'den CO2-neutrale kommune', har byrådet besluttet at lave denne klimaplan for CO2-reduktion.

 

Byrådet har i første omgang besluttet konkrete mål for CO2-reduktion for perioden 2009 til 2013.

 

Klimamålene omfatter mål for 'kommunen som virksomhed', 'kommunen som helhed' og for udvikling af en helt 'ny CO2-neutral bydel'.

 

Målet for perioden 2009-2013(15) er:

  1. at reducere henholdsvis elforbruget og CO2-udledningen med 2% om året (10%) i forhold til 2008 - i kommunen som virksomhed
  2. at arbejde for at reducere CO2-udledningen med 2% om året (10%) i forhold til 2008 - i kommunen som helhed
  3. at planlægge og etablere en 'Ny CO2-neutral bydel' til 6-7.000 indbyggere frem mod 2015 (7 år) Ny CO2-neutral bydel

 

CO2-opgørelse 2008-2011

Det er nødvendigt at kende CO2-udledningerne for de enkelte år, for at kunne følge med i om de tiltag der gøres for at reducere energiforbruget og udledningen af CO2.

 

CO2-opgørelsen omfatter både kommunen som virksomhed og kommunen som helhed.


Her på siden finder man seneste samlede opgørelse over både kommunen som virksomhed og kommunen som helhed, under CO2-opgørelsen 2008-2011 finder man opgørelsen for kommunen som virksomhed.

 

I den forbindelse med 2011-opgørelsen er energidata for kommunen som virksomhed, blevet grundig gennemgået, hvilket har ført til at data er blevet revideret.

 

 

Prioritering af indsatsen

Byrådet udpegede 3 fokusområder for klimaindsatsen, i forbindelse med beslutningen om at blive klimakommune.

 

Det drejer sig om energirenovering af kommunens bygninger, etableringen af en ny CO2-neutral bydel samt samarbejde om energirenoveringsløsninger til eksisterende boliger.

Der er igangsat konkrete projekter for at understøtte de 3 fokusområder.

De 3 fokusområder suppleres med en række andre væsentlige klimainitiativer.

 

 

 

 
  • Klimakommune

Høje-Taastrup Kommune har sammen med Danmarks Naturfredningsforening (DN) underskrevet en klimaaftale og er demed klimakommune.

 

Læs mere om aftalen mellem Høje-Taastrup Kommune og DN på Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside.

  • Klimatilpasningsspørgsmålet

Klimatilpasning  er ikke en del af denne plan.

Klimatilpasning, for at kunne håndtere f.eks. store regnskyld med afledning og opmagasinering af vand, indarbejdes i den eksisterende planlægning.

 

Klimatilpasning indarbejdes således i f.eks. spildevandsplanlægning, naturplanlægning og vandløbsregulering.

  • CO2-opgørelsen for 2008-2010

Herunder findes CO2-opgørelsen for Høje-Taastrup Kommune samt manualen for perioden 2008-2010. 

 manualen.pdf (4.4 MB)

 co2_opgoerelsen20082010.pdf (2.3 MB)