CO2-mål   Byen   Transport   Boligen   Virksomheden   Kommunen   Byrådets beslutninger   Samarbejdspartnere   Nyheder

CO2-mål

Du er her: Forside CO2-mål CO2-mål

  A-Å| Lav PDF| Sitemap| Søg
Udskriv| Læs højt| Stor skrift

CO2-mål

Byrådet vedtog 16. september 2008 'Udviklingsstrategierne for Høje-Taastrup Kommune 2010 - 2022'. Det er besluttet, at kommunen skal arbejde bredt for en bæredygtig udvikling af kommunen. Det skal være et 'Et sundt sted at være'.

 

Målsætningen er, at Høje-Taastrup Kommune skal reducere brugen af fossile energikilder, øge anvendelsen af vedvarende energi og være CO2-neutral i 2022.

 

Det er en ambtiøs målsætning.

 

For at gøre det lettere at planlægge vejen mod realisering af målsætningen om 'den CO2-neutrale kommune', har byrådet besluttet at lave denne klimaplan for CO2-reduktion.

 

Byrådet har i første omgang besluttet konkrete mål for CO2-reduktion for perioden 2009 til 2013.

 

Klimamålene omfatter mål for 'kommunen som virksomhed', 'kommunen som helhed' og for udvikling af en helt 'ny CO2-neutral bydel'.

 

Målet for perioden 2009-2013(15) er:

  1. at reducere henholdsvis elforbruget og CO2-udledningen med 2% om året (10%) i forhold til 2008 - i kommunen som virksomhed
  2. at arbejde for at reducere CO2-udledningen med 2% om året (10%) i forhold til 2008 - i kommunen som helhed
  3. at planlægge og etablere en 'Ny CO2-neutral bydel' til 6-7.000 indbyggere frem mod 2015 (7 år) Ny CO2-neutral bydel

 

CO2-opgørelse 2008

Det er nødvendigt at kende den aktuelle CO2-udledning for at kunne vurdere den aktuelle udlednings størrelse og efterfølgende vurdere de opnåede resultater af indsatsen.

 

CO2-udledningen er opgjort for 2008. Udledningen er opgjort til ca. 6,2 ton CO2 per indbygger.

 

CO2-opgørelsen omfatter kommunen som virksomhed og kommunen som helhed.

 

Se resultaterne af CO2-opgørelse 2008

 

 

Prioritering af indsatsen

Byrådet udpegede 3 fokusområder for klimaindsatsen, i forbindelse med beslutningen om at blive klimakommune.

 

Det drejer sig om energirenovering af kommunens bygninger, etableringen af en ny CO2-neutral bydel samt samarbejde om energirenoveringsløsninger til eksisterende boliger.

 

Der er igangsat konkrete projekter for at understøtte de 3 fokusområder.

 

De 3 fokusområder suppleres med en række andre væsentlige klimainitiativer.

 

Se resultaterne af Prioritering af indsatsen

 

 

Vurdering af indsatsen

De konkrete initiativer kommunen har sat i gang og planlægger at sætte i gang (enten selv eller i samarbejde med andre), er vurderet i forhold til de besluttede mål for CO2-reduktion.

 

Vurderingen peger på at CO2-udledningen i 2013 (i forhold til 2008) kan være reduceret med:

  1. Kommunen som virksomhed = 23%
  2. Kommunen som helhed = 10%

Vurderingen er gennemgået og forklaret i afsnittet vurdering af indsatsen

 

Klimakommune

Høje-Taastrup Kommune har sammen med Danmarks Naturfredningsforening (DN) underskrevet en klimaaftale og er demed klimakommune.

 

Læs mere om aftalen mellem Høje-Taastrup Kommune og DN på Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside.

Klimatilpasning er ikke en del af denne plan

Klimatilpasning, for at kunne håndtere f.eks. store regnskyld med afledning og opmagasinering af vand, indarbejdes i den eksisterende planlægning.

 

Klimatilpasning indarbejdes således i f.eks. spildevandsplanlægning, naturplanlægning og vandløbsregulering.