CO2-mål   Byen   Transport   Boligen   Virksomheden   Kommunen   Byrådets beslutninger   Samarbejdspartnere   Nyheder

Byrådets beslutninger

Du er her: Forside Byrådets beslutninger Fjernvarme Fjernvarme vest-fløng

  A-Å| Lav PDF| Sitemap| Søg
Udskriv| Læs højt| Stor skrift

Fjernvarme Vestlige del af Fløng

Endelig vedtagelse af

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af vestlige del af Fløng

 

Projektforslaget blev på Byrådsmødet 28.05.2013 endelig vedtaget. 

 

Projektområdet: Vestlig del af Fløng

 

Området er i dag udlagt til naturgasforsyning. Godkendes dette projektforslag ændres områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme. Området vil således efter en godkendelse af projektforslaget være udlagt til fjernvarme.

 

Projektforslaget indeholder ikke krav om tilslutningspligt til fjernvarme. Det betyder, at selv efter en godkendelse af projektforslaget vil bygningsejere frit kunne vælge, hvilken opvarmningsform de måtte ønske at gøre brug af i fremtiden, herunder naturgas, varmepumpe/jordvarme o.l.

 

Hvis projektforslaget godkendes vil op mod 150 eksisterende bygninger, dvs. boliger, skole, institutioner, blokvarmecentraler mv. i den vestlige del af Fløng få mulighed for at tilslutte sig fjernvarme, som alternativ til deres nuværende opvarmningsform.

 

Udover etablering af et distributionsnet planlægges etableret 1 til 2 solvarmeanlæg. Et på et kommunalt ejet areal vest for Vesterled og eventuelt et mindre anlæg i Engvadgaardbebyggelsen, såfremt beboerne måtte ønske det. Det mest sandsynlige er dog, at der etableres ét samlet solfangeranlæg på 2.500 m2 vest for Vesterled.

 

I projektforslaget bemærkes det, at etablering af fjernvarmeforsyning af den vestlige del af Fløng forudsætter, at 

  1. Anlægsoverslaget ikke overskrides med mere end 1,5 mio. kr., og  
  2. Der forud for projektopstart skal være opnået minimum 60% tilslutning af det samlede varmebehov, svarende til en tilslutning på ca. 3.950 MWh. Endvidere bemærkes det, at forsyning af villaveje først kan påbegyndes, når der er mindst 60% tilslutning på den pågældende vej.

 

Projektforslaget

 14883-13_Projektforslag_FloengVest.pdf (1.1 MB)

 

Mødesag

Endelig vedtagelse:

 Endelig_godkendelse_af_projektforslag_for_fjernvarme_i_vestfloeng.pdf (114.4 KB)

 

Godkendelsessag forud for høring:

 56799-13_Godkendelse_af_projektforslag_for_fjernvarmeforsyning_af_den_vestlige_del_af_floeng_2622013.pdf (89.3 KB)

 

 

  

Relevant link til klimaplanen

Udbygning af fjernvarme i byområderne 

 

 
  • Interesseret i fjernvarme?

Høje Taastrup Fjernvarme

www.htf.dk

Tel. 4355 3010 

E-mail: htf@htf.dk