CO2-mål   Byen   Transport   Boligen   Virksomheden   Kommunen   Byrådets beslutninger   Samarbejdspartnere   Nyheder

Byrådets beslutninger

Du er her: Forside Byrådets beslutninger Fjernvarme Etablering af ny varmecentral ved Hørskætten

  A-Å| Lav PDF| Sitemap| Søg
Udskriv| Læs højt| Stor skrift

Etablering af ny varmecentral ved Hørskætten

Ny varmecentral ved Hørskætten.

 

Endelig vedtagelse af projektet vedr. ny varmecentral ved Hørskætten

Projektet blev endeligt godkendt på byrådsmødet den 28. august 2012 og de berørte parter har efterfølgende fået direkte besked.

I forbindelse med dette projekt er der lavet en screening, der ser på om der er behov for at udføre en VVM-undersøgelse, i forbindelse med projektet.
Afgørelsen på denne screening er, at der ikke er behov for at udføre en VVM-undersøgelse.

Der er fra den 18. september og fire uger frem muligt at klage over byrådets afgørelse, samt klage over afgørelsen på screeningen.
Klagevejledning til begge findes på Høje-Taastrup Kommunes høringsportal: www.htk.dk/hoering i høringsperioden, der løber fra 18. september og fire uger frem.

 

Baggrund for projektet 

Baggrunden for projektforslaget er, at fjernvarmeforsyningen i Høje Taastrup står over for en række udbygninger,
som følge af den almindelige byudvikling samt i forbindelse med planerne om konvertering af naturgasområder til fjernvarme.

 

Projektforslaget indebærer, at der etableres en ny naturgasfyret varmecentral på op til 45 MJ/s i en allerede eksisterende bygning på Hørskætten.
Det er planen, at varmecentralen udbygges i takt med, at 3 mindre varmecentraler i City2-området nedlægges.

 

Planen om at etablere en ny varmecentral ved Helgeshøj udspringer tillige af, at VEKS’ lejeaftale vedr. kedelcentralen City2 udløber med udgangen af 2012 efter ønske fra udlejer.
Endvidere planlægges Central Gasværksvej nedlagt.


Desuden vil centralen skulle fungere som spids- og reservelastdækning til KU LIFE, som HTF forventer tilsluttet til fjernvarmenettet i løbet af 2012.

 

Høring af projektet

Projektet har været i høring hos VEKS, som eneste part i perioden 3. juli 2012 og fire uger frem.

 

Byrådets behandling af projektforslaget:

Endelig_vedtagelse_af_projektforslag_vedr_etablering_af_en_ny_varmecentral_på_Hørskætten.pdf (28.08.2012)

Projektforslag_vedr_etablering_af_varmecentral_på_Hørskætten.pdf (19.06.2012)

 

Baggrunden for byrådets behandling af projektet:

Projektforslag_for_Hørskætten.pdf

 

VVM-screening:

Screening.pdf

Afgørelse.pdf