CO2-mĂĄl   Byen   Transport   Boligen   Virksomheden   Kommunen   ByrĂĄdets beslutninger   Samarbejdspartnere   Nyheder

Byen

Du er her: Forside Byen Ny CO2-neutral bydel Realisering Organisering

  A-Ă…| Lav PDF| Sitemap| Søg
Udskriv| Læs højt| Stor skrift

Organisering

Styregruppe
Organiseringen af det samlede byudviklingsprojektet "Vision Gammelsø" (ny CO2-neutral bydel ved Hedehusene), sker gennem en styregruppe med borgmesteren som formand. 

Administrativ koordinationsgruppe
Projektets kompleksitet og omfang gør det nødvendigt at sikre en god koordinering mellem det politiske og administrative niveau. Derfor er der nedsat en administrativ koordineringsgruppe.

Læs mere om styregruppen og den administrative koordinations-gruppes sammensætning, opgaver og medlemmer.

ECO-Life projektet understøtter visionerne for Gammelsø
MĂĄlet med ECO-Life projektet er at understøtte, at visionerne for Gammesø-omrĂĄdet realiseres. 

Det betyder, at beslutninger og aktiviteter i ECO-Life projektet afstemmes med den administrative koordinationsgruppe samt tilpasses beslutningerne i styregruppen. 

Den lokale projektkoordinator for ECO-Life projektet er ansvarlig for at dette sker.

Figur 1 Diagram for hvordan ECO-Life projektet er organiseret

Organisering af ECO-Life projektet
I figur 1 illustreres hvordan ECO-Life projektet er organiseret. 
 
Her følger en kort forklaring til de enkelte elementer i figur 1:
  • EU Commission: EU kommissionen - er øverste instans i ECO-Life projektet
  • Steering Committee: Styregruppe - samles ad-hoc nĂĄr/hvis behovet opstĂĄr
  • Projekt Co-ordinator: Projekt koordiantor (COWI A/S v. Reto Hummelshøj) - har til opgave at koordinere det samlede ECO-Life projekt
  • Local Co-ordinator: Lokal koordinator (COWI A/S v. Reto Hummelshøj) - sikrer at ECO-Life Høje-Taastrup (ny CO2 neutral bydel) forløber efter planen, afstemmer forventninger og tilpasser planen hvis behovet opstĂĄr og at det kan retfærdiggøres
  • Coordination Board: Lokal følgegruppe (bestĂĄende af ledere af ECO-Life opgaver eller arbejdspakker samt kerneaktører fra forprojektet) - sikrer den lokale afstemning af ECO-Life Høje-Taastrup
  • Task leaders: Ledere af ECO-Life opgaver (se arbejds- & tidsplan for detaljer)
  • WP leader: Leder af ECO-Life arbejdspakke (se arbejds- & tidsplan for detaljer)
  • Cross Community Management: TværgĂĄende ledelsesgruppe - sørger for at ECO-Life projektet koordineres pĂĄ tværs af landegrænserne og at der dermed opnĂĄs en høj grad af vidensdeling