CO2-mål   Byen   Transport   Boligen   Virksomheden   Kommunen   Byrådets beslutninger   Samarbejdspartnere   Nyheder

Byen

Du er her: Forside Byen Ny CO2-neutral bydel Realisering Budget

  A-Å| Lav PDF| Sitemap| Søg
Udskriv| Læs højt| Stor skrift

Budget

Den danske del
Den danske del af ECO-Life budgettet er på ca. 73,1 mio. kr. Egenfinansieringen fra de involverede danske partnere udgør mere end 32 mio. kr. og tilskuddet fra EU er på mere end 40 mio. kr. (se tabel 2).
I alt skal de danske partnere regne med at skulle anvende omkring 15 årsværk i projektperioden, hvilket svarer til 2½ fuldtidsansatte over de 6 år, som projektet forløber.
 
Høje-Taastrup Kommune
Det økonomiske budget for Høje-Taastrup Kommune er umiddelbart stort i forhold til tidsbudgettet, men der er en forklaring.
Først og fremmest skal de budgetterede investeringer dække 3. parts virksomheders omkostninger som leverandører til projektet. 3. parts virksomhederne inviteres til at opføre nye boliger, vedvarende energianlæg f.eks. solcelleanlæg og såkaldte SMART Grid løsninger til at indpasse vedvarende energi og elbilsladestationer i elnettet.
Dernæst skal de budgetterede investeringer dække omkostninger til energirenovering af offentlige bygninger f.eks. skoler, børnehaver mm. Disse projekter indarbejdes i kommunens ESCO-projekt (Energirenovering af bygninger) og gør det således muligt at nå endnu større energibesparelser end der ellers ville have været økonomisk råderum til.
 
Tabel 1: ECO-Life budget in EURO
 

 
 
Tabel 2: ECO-Life budget i kroner
 
 

 
 
Høje-Taastrup Kommune dedikerer tid til projektet
Sidst, men meget vigtigt, vil Høje-Taastrup Kommune over de næste 6 år skulle afsætte det der svarer til en ½ fuldtidsressource til at støtte op om, planlægge og koordinere projektet. 
Det sker i tæt samarbejde med COWI A/S, som er lokal koordinator i forhold til ECO-Life projektet.