CO2-mål   Byen   Transport   Boligen   Virksomheden   Kommunen   Byrådets beslutninger   Samarbejdspartnere   Nyheder

Byen

Du er her: Forside Byen Ny CO2-neutral bydel Realisering

  A-Å| Lav PDF| Sitemap| Søg
Udskriv| Læs højt| Stor skrift

Realisering

Her beskrives hvordan den nye CO2-neutrale bydel (ECO-Life) realiseres. 
Det omfatter introduktion til projektets partnere, organisering, arbejds- & tidsplan og ikke mindst budget.
 
Partnere
Projektets danske del gennemføres i samarbejde med en række partnere. Hver partner har en nøje beskrevet rolle og opgave. 
Se mere om ECO-Life projektets partnere
 
Organisering
COWI A/S har det overordnede ansvar for at koordinere ECO-Life projektet - på tværs af de 4 deltagende projektområder. 
COWI er lokal projektkoordinator i relation til den danske del af ECO-Life projektet.
Høje-Taastrup Kommune er ansvarlig for at koordinere arbejdet med de forskellige konkrete delprojekter. 
Se mere om hvordan ECO-Life projektet er organiseret
 
Arbejds- & tidsplan
ECO-Life projektet vil blive startet op i slutningen af 2009/begyndelsen af 2010 og forløber i 6 år. 
Arbejdsopgaverne i projektet er fordelt i 11 arbejdspakker. Hver arbejdspakke består af et større antal definerede opgaver. Hver opgave er beskrevet i forhold til indhold, tidsplan og budget. Der er udpeget en ansvarlig for hver opgave. 
Se ECO-Life projektets arbejds- & tidsplan
 
Budget
Det samlede budget for ECO-Life projektet er på ca. 160 mio. kr. Den danske del af budgettet er på mere end 73 mio. kr. 
EU støtter op om projektet med et tilskud på mere end 50%.
Se ECO-Life projektets budget

 
 
Klima- og byudviklingsforum
Høje-Taastrup Kommune etablerer Klima- og byudviklingsforum