CO2-mål   Byen   Transport   Boligen   Virksomheden   Kommunen   Byrådets beslutninger   Samarbejdspartnere   Nyheder

Byen

Du er her: Forside Byen Ny CO2-neutral bydel Plan Særlige innovationer

  A-Å| Lav PDF| Sitemap| Søg
Udskriv| Læs højt| Stor skrift

Særlige innovationer

Nogle af de særlige innovationer ved de planlagte initiativer i byudviklingsområdet er, at:
 • Borgerne involveres i meget høj grad fra starten af byudviklingsprocessen

  Det sker via en ?Whole Town Approch?, hvor borgerne løbende inddrages og på den måde indgår i planlægningen af byudviklingen.

  Det sikrer forankring og accept af design af den nye bydel. De nye typer af vedvarende energiløsninger og energirenoveringsløsninger forankres ligeledes på denne måde.

 • Der installeres lokale buffertanke til fjervarmevand i de nye lavenergiboliger. De lokale buffertanke gør det muligt at fremføre meget små fjernvarmerør til boligerne med et konstant flow.

  Resultatet er færre omkostninger til installation og samlet set et markant mindre varmespild/tab.

 • Der bliver testet nye termoaktive byggematerialer. Materialerne fungerer som varmebuffer.

  De optager varme fra omgivelserne når temperaturen er f.eks. større end 22 grader og afgiver tilsvarende varme til omgivelserne hvis temperaturen er mindre end f.eks. 20 grader. Både køle- og varme-behovet reduceres markant på den måde.

  Materialerne er ved at blive testet i EnergyFlex-husene hos Teknologisk Institut og vil blive afprøvet i fuldskale i byggeriet i Gammelsø.

 • Der allerede er gennemført termografering i 3D fra luften af alle bygninger. Denne termografering vil blive gentaget med en passende frekvens.

  Målet er at informere borgere og brugere om varmetabet fra deres boliger/bygninger. Det er første gang at teknikken bliver anvendt og præsenteret i 3D. 

 • Klimapakker til energirenovering af boligen udvikles, afprøves og markedsføres. Klimapakkerne gør det lettere for boligejerne at komme i gang med at energirenovere boligen.

 • Bolig- og virksomhedsejerne får stillet en markedsplads for energibesparende ydelser til rådighed.

  Markedspladsen målrettes kommunens håndværkere og entreprenører, så de via markedspladsen kan tilbyde klimapakker, f.eks. efterisolering af loftet eller vindues renovering.

  For at understøtte salget af de energibesparende ydelser vil udbydere af energirådgivning og finansieringsydelser få mulighed for, at støtte op om håndværkernes og entreprenørernes ydelser via markedspladsen.
Se flere detaljer og under afsnittet Realisering -> Arbejds- & tidsplan