CO2-mål   Byen   Transport   Boligen   Virksomheden   Kommunen   Byrådets beslutninger   Samarbejdspartnere   Nyheder

Byen

Du er her: Forside Byen Ny CO2-neutral bydel

  A-Å| Lav PDF| Sitemap| Søg
Udskriv| Læs højt| Stor skrift

Ny CO2-neutral bydel

Fra begyndelsen af 2010 og 6 år frem yder EU tilskud til at understøtte udvikling og realisering af en ny CO2-neutral bydel i Hedehusene. 
Målet er, at udbrede erfaringerne fra dette projekt i resten af kommunen for der igennem at kunne opnå målsætningen om at være CO2-neutral.
 
ECO-Life
Projektet hedder ECO-Life, Sustainable Zero Carcon ECO-Town Developments Improving Quality of Life across EU.
Projektet understøttes økonomisk af EUs CONCERTO-program   
      
 
Find English introduction to the project below.
Med EU-støtte i ryggen og et stort samlet konsortie med mere end 20 partnere fra Belgien, Litauen og Danmark vil der i de kommende år blive udviklet nye løsninger og ikke mindst gennemført energirenovering af bygninger, etableret store vedvarende energianlæg, implementeret intelligente målere, mm. 
 
 
 
ECO-Life område
Området består af Gammelsø, Hedehusene, Fløng og arealer i nærheden, hvor vedvarende energiløsninger mm placeres. 

Der er i dag ca. 12.000 indbyggere i området, svarende til 25% af kommunens samlede antal indbyggere. Den nye bydel i Gammelsø kommer til at rumme ca. 2.500 boliger, der kan huse, 7.000 - 8.000 nye indbyggere. 
 
Se oversigtskort og links til flere detaljer over området
 
 
Plan
I ECO-Life projektet er det planlagt at undersøge, udvikle og gennemføre en lang række konkrete initiativer for at nå det overordnede mål for byudviklingsprojektet. 
Læs mere om de planlagte initivativer under disse overskrifter:
  • Vedvarende energi
  • Energieffektive bygninger
  • Intelligente energiløsninger
  • Særlige innovationer
Læs mere om de konkrete planer
 
 
Realisering
Her beskrives hvordan ECO-Life projektet realiseres - opdelt i følgende afsnit:
  • Parterne - som indgår i projektet og deres roller
  • Organisering - af projektet
  • Arbejds- & tidsplan - og indholdet i de enkelte projektfaser
  • Budget - samlet set og for de danske partnere
Fra start til slut er der behov for at samarbejde på tværs mellem de deltagene partnere i Belgien, Litauen og Danmark.
Så længe ambitionsniveuaet ikke slækkes, er EU kommissionen klar til at projektet kan tilpasses i forhold til hvad parterne finder økonomisk, miljømæssigt eller organisatorisk mere fordelagtigt.
Se mere om hvordan ECO-Life projektet realiseres
 
 

 

 

ECO-Life: Sustainable zero carbon ECO-town developments improving quality of life across EU

The aim of the "ECO-Life project" is to demonstrate innovative integrated energy concepts throughout three countries in the EU where urban areas will be transformed into CO2-neutral communities. The three communities in the project are: Høje Taastrup in Denmark, Kortrijk in Belgium and Birstonas in Lithuania.

 

The Project is cofunded by the European Commission

 

The project started up in January 2010 and will end in January 2016 and in the project period there will be erected new low energy houses and renewable energy production. Furthermore buildings with several different functions will be refurbished into minimum existing building regulations. However, many of the activities and the transformation of the three communities will carry on beyond the project.

The project is funded under the CONCERTO Initiative.

 

Find more info on the ECO-Life project here: http://www.ecolife-project.eu/