CO2-mål   Byen   Transport   Boligen   Virksomheden   Kommunen   Byrådets beslutninger   Samarbejdspartnere   Nyheder

Byen

Du er her: Forside Byen Fjernvarme

  A-Å| Lav PDF| Sitemap| Søg
Udskriv| Læs højt| Stor skrift

Fjernvarme

I 2008 stod fjernvarmen for 53% af varmeforsyningen i Høje-Taastrup Kommune som helhed, resten af varmeforsyningen er sket ved elvarme, naturgas og forskellige individuelle kilder.

 

Selvom halvdelen af varmeforsyningen stammer fra fjernvarme, er potentialet for at konventere varmeforsyningen til fjernvarme forsat stort.

Dog vil der være områder i kommunen, hvor fjernvarme af den ene eller anden grund ikke er muligt.


Høje-Taastrup har ikke egen produktion af fjernvarme, men er tilsluttet VEKS (Vestegnens Kraftvarmeselskab), som køber størstedelen af fjernvarmen hos Advedøreværket, som er et kraftvarmeværk, dvs. det producerer både el og varme.

 

 

Fjernvarme og EU's CO2-kvotesystem 

Forbrug af naturgas i kommunens virksomheder og boliger er ikke omfattet af CO2-kvotesystemet. Det betyder, at der ikke er et loft over hvor meget CO2 der må udledes fra disse forbrugere. 

 

Kraftværkerne og dermed fjernvarme ER omfattet af CO2-kvotesystemet. Det betyder, at der er et absolut loft over hvor meget CO2 der må udledes. 

 

Alt i alt betyder det, at konvertering fra opvarmning med naturgas, til opvarmning med fjernvarme, reelt eliminerer CO2-udledningen helt = 100%. 

 

For at undgå misforståelser og beskyldninger om at "snyde på vægtskålen", indgår CO2 fra fjernvarme med de opgjorte emissionsværdier = 50% reduktion ved konvertering fra naturgas til fjernvarme.

 

Kraftværkerne (og dermed producenterne af fjernvarmevand) skal altså sørge for at deres CO2-udledning ikke overskrider det tilladte "loft". 

 

Der er 3 måder de kan arbejde for ikke at overskride loftet:

  1. Øge anvendelsen af vedvarende energikilder (mere vindkraft, biomasse, geotermisk varme, varmepumper, m.m.
  2. Kortlægge og gennemføre energibesparelser enten selv eller hos offentlige og private virksomheder og hos boligejere, eller
  3. Opkøbe og destruere CO2-kvoter fra andre lande/forbrugere.


EU-landende aftaler løbende nye og "lavere" loft over den mængde CO2 der må udledes fra kraftværkerne og andre meget store energiforbrugere.

 

 
  • Varmeplanmyndighed

Kommunen er varmeplan-myndighed

Det betyder, at arbejdet med at udbygge fjernevarmenettet først kan sættes i gang, når Byrådet har godkendt projektforslag fra Høje-Taastrup Fjernvarme.

 

 

  • VEKS- Vestegnens kraftvarmeselskab:

VEKS tilbyder et lån til kommende fjernvarmkunder, således at man ikke behøver at betale for tilslutningen til fjernvarme på en gang.
Mere information om låneordningen findes her.

  • Mere om fjernvarme

fjernvarme.info finder du flere oplysninger omkring fjernvarme og hvordan det bliver til.