CO2-mål   Byen   Transport   Boligen   Virksomheden   Kommunen   Byrådets beslutninger   Samarbejdspartnere   Nyheder

Boligen

Du er her: Forside Boligen Projekthus - Energirenovering

  A-Å| Lav PDF| Sitemap| Søg
Udskriv| Læs højt| Stor skrift

Projekthus - Energirenovering

Høje-Taastrup Kommune understøtter etableringen af projekthus i Hedehusene for at sikre energibesparelser i private boliger.

 

Hvad går projektet ud på 

Høje-Taastrup Kommune arbejder aktivt for at understøtte lokal ”grøn vækst” ved at fertilisere, og indgå aktivt i, en bottom-up proces hvor borgerne via et etableret non-profit fællesskab – MinKlimaForening|Fløng-Hedehusene – samarbejder med forsyningsselskaber, håndværkere, energirådgivere, banker og Center for Energibesparelser (tidligere Elsparefonden), om at realisere selvfinansierende energibesparelser i de eksisterende boliger.

 

Det er Høje-Taastrup Kommunes og initiativtagerne bag MinKlimaForening|Fløng-Hedehusene’s vurdering, at modellen (Fløng-modellen) er et omkostningseffektivt svar på hvordan de nødvendige energibesparelser og CO2-reduktioner opnås i et meget bredt samarbejde på tværs i hele i værdikæden.

 

Fløng-modellen understøtter således Klimakommissionens anbefaling nr. 15 og 16, som sigter mod energieffektivisering af bygninger og elforbruget.

 

Parterne, som har bidraget de første 2 år af initiativets levetid, er meget motiverede for at sikre udbredelse af initiativet. I perioden 2011-2015 er det planen, for det første, at se hvor robust de økonomiske forudsætninger i modellen er; for det andet, at afdække mulighederne for at udbrede modellen, til de øvrige Danske Klimakommuner i regi af Danmarks Naturfredningsforening, i et tæt samarbejde med Center for Energibesparelser samt forsyningsselskaber og materialeleverandører.

 

Læs den fulde beskrivelse

 med_underskrifter_hoejetaastrup_kommune_tilmelding_european_enterprise_awards_2011.pdf (3.4 MB)

 uden_underskrifter_hoejetaastrup_kommune_tilmeldingsblanket_european_enterprise_awards_2011.pdf (142.9 KB)

 

Bilag 

 bilag_1_visual_presentation_of_the_project_idea_myclimateunion_21112010.pdf (4.8 MB) 

 bilag_2_forslag_til_budget_20112015_for_etablering_og_drift_af_minklimaforening.pdf (28.4 KB)

 bilag_3_forslag_til_layout_af_hjemmeside_2011.pdf (506.1 KB)

 bilag_4_kort_udgave_af_hoejetaastrup_kommunes_klimaplan_20092013_1122009.pdf (4.3 MB)

 bilag_5_klimapakker_ti_energirenovering_af_60er_og_70er_boliger.pdf (3.9 MB)

 bilag_6_introduction_to_vision_gammelsoe.pdf (3 MB)

 bilag_7_sociooekonomisk_workpaper.pdf (707.3 KB)

 bilag_8a_minklimaforening__rabat_til_klimavenner_maj_2009.pdf (64.8 KB)

 bilag_8b_baggrundsnotat__rabat_til_klimavenner_1509_opdateret_211110.pdf (795.7 KB)

 

Høje-Taastrup Kommune deltog med forslaget i European Enterprise Award 2011, men kom forslaget kom desværre ikke i betragtning

http://www.ebst.dk/european_enterprise_awards 

 

European Enterprise Awards