CO2-mål   Byen   Transport   Boligen   Virksomheden   Kommunen   Byrådets beslutninger   Samarbejdspartnere   Nyheder

Boligen

Du er her: Forside Boligen

  A-Å| Lav PDF| Sitemap| Søg
Udskriv| Læs højt| Stor skrift

Boligen

 

Målrettede initiativer til reducering af energiforbruget i boligen

Høje-Taastrup Kommune har en boligmasse der består både af fritliggende privatejede boligere og ejendomsbebyggelser.

 

For en målrettet information til borgerne findes der to kanaler til information omkring energibesparelser i boligen:

  • Go' Energi Høje-Taastrup som er rettet mod private boligejere og grundejerforeninger
  • Klima og energinetværk som henvender sig til boligafdelinger.

 

 

Det er relevant at reducere energiforbruget i boligen

En meget stor andel af det samlede energiforbrug i Danmark anvendes i vores boliger. Det drejer sig omkring 40% af landets samlede energiforbrug.

 

Energien anvendes til opvarmning eller i form af elektricitet til f.eks. ventilation, belysning, og forskellige husholdningsapparater.

 

En stor andel af landets boliger er fra 1960'erne og 1970'erne. Det er også tilfældet i Høje-Taastrup kommune.

 

Flere opgørelser har klarlagt, at 30-40% af energiforbruget i boliger fra denne periode kan spares ved at forbedre varmeanlæg, energirenovere og skære ned på elforbruget. Er boligen ældre, er besparelsespotentialet endnu større.

 

Det opgjorte besparelsespotentiale er vel at mærke både samfunds- og privatøkonomisk rentablet.

  

 

Specielt 4 barrierer holder boligejerne tilbage 

Væsentlige barrierer er, at boligejerne:

  1. Ikke er opmærksomme på at energiforbruget i deres bolig kan reduceres og samtidig sikre bedre komfort og indeklima
  2. Finder det besværligt og usikkert om det kan betale sig at energirenovere
  3. Ikke kender/anvender de tilgængelige værktøjer til at få styr på energiforbruget i boligen
  4. Ikke afsætter (har) tid til at gennemføre energibesparelser eller ikke har den rette viden og motivation

Høje-Taastrup Kommune samarbejder med en række offentlige og private parter for at gøre noget ved disse barrierer.

 

Det sker gennem et projekt vi kalder: Go'Energi|Høje-Taastrup.

 

Følg med her: www.goenergi.htk.dk

 

Initiativet er indarbejdet i Høje-Taastrup Kommunes EU-projekt ECO-Life, der siden begyndelsen af 2010 og frem til udgangen af 2015 blandt andet understøtter realisering af energibesparelser i private boliger.